Stezka mezikulturní

Aktivita VZDĚLÁVACÍ EXKURZE obsahovala 3 vzdělávací stezky/exkurze zaměřené na prohloubení znalostí o regionu z hlediska tradice a řemesel, historie, mezikulturních vztahů a zároveň překonávání stereotypů, navázání kontaktů mezi učiteli na obou stranách hranice. Exkurze byla určena zejména učitelům dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy.


Vzdělávací exkurze mezikulturní
 proběhla dne 11.5.2018, pro účastníky byl připraven zajímavý program především v blízkosti česko-polské hranice (po obou stranách Těšína). Stezka se započala na polské straně hranice a byla zaměřena na významná místa v Ciezsyně a také se hovořilo o významných osobnostech Cieszyna a jejich přínosu a vlivu na danou oblast. Po obědě byla stezka opět zaměřena na významná místa a osobnosti, ale tentokrát byla cílena na Český Těšín. Zde také proběhla krátká evaluace stezky a byly nastíněny plány do boudoucna.