/domains/pctesin.cz/public/www_root/tesinskego/admin/framework Stezka tradic a řemesel : Těšínské GO

Stezka tradic a řemesel

Aktivita VZDĚLÁVACÍ EXKURZE obsahovala 3 vzdělávací stezky/exkurze zaměřené na prohloubení znalostí o regionu z hlediska tradice a řemesel, historie, mezikulturních vztahů a zároveň překonávání stereotypů, navázání kontaktů mezi učiteli na obou stranách hranice. Exkurze byla určena zejména učitelům dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy.V pátek 20.10.2017 proběhla v rámci aktivit projektu první vzdělávací exkurze pro 30 učitelů z obou stran Těšínského Slezska, exkurze byla zaměřena na tradice a řemesla regionu. Putování za tradicemi a řemesly našeho kraje začalo v Muzeu Těšínského Slezska v Jablunkově, kde měli účastníci možnost zhlédnout zajímavou výstavu Šancmajstři a šancknechti aneb jak se budovaly pevnosti v regionu, ale hlavně se dozvěděli mnohé zajímavosti z minulosti Jablunkova a okolí, především o krojích a tradicích, o čemž zasvěceně pohovořila etnografka a dlouholetá pracovnice Muzea Těšínského Slezska Wieslawa Branna. Další zastavení se konalo v Centru regionálních produktů v Koniakově, kde účastníci vyslechli poutavou přednášku Józefa Michalka o pastýřské kultuře, jejich tradicích, krojích, krajkářství a výšivkách, a také ochutnali různé druhy sýrů. Jelikož k tradicím, řemeslům a krojům neodmyslitelně patří lidová hudba, další zastávka vedla do Istebné k panu Zbigniewu Walachovi a byla plna malebných tónů linoucích se z lidových nástrojů. Zde měli účastníci možnost nejen se podívat na tradiční hudební nástroje, ale také si poslechnout, jak se hrálo mimo jiné třeba na pastýřský roh či gajdy.